Almindelige betingelser

Almindelige betingelser gældende for indlejning af Chauffør vikar mellem kunde og VVB.

Priser og oplysninger er givet under følgende forudsætninger.

 1. Indlejning af vikar kan fortages døgnets 24 timer på 22171448 eller Booking@vvb.nu. Der kan forkommen perioder hvor travlheden er større, derfor bestil i god tid hvis man vil være sikker på en vikar.
 2. Ved indlejning af en chauffør vikar er gældende regler. VVB er ansvarlig for at vikaren er dækket af den lovpligtige arbejdsgiver ansvars forsikring. Dvs. VVB dækker hvis den indlejet vikar bliver legemes beskadigelse i forbindelse med arbejde udført i/ udenfor og på område som er omfattet af aftale mellem indlejre og VVB.
 3. Indlejres forsikring dækker for ejers materiale som vikaren er indlejet til at betjene. VVB kan ikke drages til ansvar for skader der er opstået på indlejres materiel eller ting som er blevet defekt forbindelse med betjening at indlejres ejendom. VVB kan ikke forsikre indlejres ejendom da forsikring følger materielle aktiver.
 4. Indlejre skal være godkendt af trafik og byggestyrelsen med tilladelse til godstransport for at kunne indlejre chauffør afløser ved VVB. VVB er godkendt af trafik og byggestyrelsen ID nr. 62917. til udlejning af vikar og oveholder alle gældende overenskomster i transport branchen mellem arbejdstager og arbejdsgiver.
 5. Priser for indlejning af vikarafløser.
  Fra kl. 06.00-16.00           255,00.- + 25 %moms
  Fra kl. 16.00-06.00           345,00.- + 25 % moms
  Prisen dækker alle sociale udgifter vedr. vikarens løn, dvs. forsikring ( Lovpligtige Arbejdsgiver forsikring )normal arbejdstøj. Barsel. SH. Pension. ferie penge.
  Udgifter til frembringelse af vikarafløser med fly. Tog taxa. Bro. M.m. dækkes af indlejre. Efter regning + 8 % tillæg.
 6. VVB er forpligtet til sikre at vikaren har de fornødne uddannelses beviser til udførsel at arbejdsopgave gennem tilegnet kurser som berettiger vikar til kørsel eller betjening at materiellet som indlejre ønsker betjent af vikaren.
  Det er indlejres ansvar at oplyse VVB om hvilke certifikater vikarafløser skal være i besiddelse af. Samt at indlejre overholdelse af alle gældende regler vedr. Arbejdstidsregler for vikaren . VVB kan ikke drages til ansvar hvis der sker overtrædelser i forbindelse med indlejning af chaufførvikar. Dette påhviler ene og alene VVB vikar og indlejre.
 7. VVB kan til enhver indhente oplysninger til brug for kredit godkendelse inden aftale mellem VVB og indlejre / Køber
 8. Ønsker indlejre at overtage en VVB afløser, skal der forlige en skriftlig anmodning om dette til vvb@vvb,nu og ved enighed betales der kr. 10000,00.- til VVB. Vikar overdrages herefter på aftalt dato til indlejre.
 9. Der faktureres efter ugeseddel fra VVB med løbende 8 dages betaling hvis ikke andet er aftalt. Ved for sen betaling tilskriver der renter og gebyr samt et adm. gebyr på kr. 50,00.- pr. rykning. Med 5 hverdages interval.
 10. Der afregnes Mandagen efter forgående uges ophør. Kunde kan forlange en kopi af vikarens ugeseddel direkte af vikarafløseren til brug for kontrol af afregning mellem VVB og indlejre. Der betale for min 4,5 timer fremmøde. Ved aflysning eller udsættelse i samme døgn. 4 timer før fremmøde forbeholder VVB ret til at fakturere 80 % af de 4,5 timer til dækning af vikar løn.