Om VVB

Transport er det om man vil eller ej, en af Danmarks vigtigste brancher i det samlede erhvervsbillede, derfor er der det også vigtig med en høj faglig produktions kapacitet blandt sit personale i virksomheden, dette kan VVB levere gennem sine store erfaring siden 2004, hvor vi blev grundlagt. VVB har det for øje, at sikre transport branchen adgang til chauffør afløser med den rette kvalifikation som kræves af transport leverandøren.

Det er vigtigt med et link, hvortil den ekstra kapacitet kan findes uden at det påvirker produktiviteten i negativ retning. Transport branchen er oftest forbundet med omkostningstunge investeringer, der skal tjene penge til virksomheden. Det er derfor heller ikke givtigt at lade materiellet stå stille, her kan VVB være en mulig samarbejdspartner med sine serviceydelser. VVB´s chauffør lever til enhver tid op til de krav der stilles til og af branchen.